Organizacje
Redaktor: Piotr Kalicun   
08.10.2008.

W miejscowości Rzymkowice bardzo aktywnie działają organizacje:

Koło Gospodyń Wiejskich - pomaga w organizacji życia na wsi organizowanie imprez artystycznych, zabaw, biesiad.

 

Rada Sołecka - wykonuje zadania przewidziane dla niej ustawą o samorządzie gminnym. Odpowiedzialna jest za organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, kształtowanie zasad współżycia społecznego.

 

Ochotnicza Straż Pożarna - odpowiedzialna jest za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w czasie organizowanych imprez. Prezesem straży jest Jan Rosenberg, naczelnikiem Jan Hauschild. Obecnie OSP posiada samochód pożarniczy MERCEDES - BENZ L613 D/35. Zobacz przekazanie auta...


Grupa Odnowy Wsi - ma na celu tworzenie wizji przyszłości naszej miejscowości opartej na potencjale wiejskiej wspólnoty czerpiąc z energii relacji międzyludzkich i umacnianej tożsamości.

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - pomagają w organizacji życia na wsi.

 

Rada Parafialna

 

Rada Rodziców

 

Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Zmieniony ( 20.04.2012. )