Przetarg na przebudowę drogi Stara Jamka-Rzymkowice
Redaktor: Piotr Kalicun   
02.02.2009.
Starostwo powiatowe w Nysie 26 stycznia 2009 roku opublikowało informację o ogłoszeniu przetargu na przebudowę drogi powiatowej Stara Jamka - Rzymkowice. Otwarcie ofert nastąpi 16 lutego 2009r. Od wygrywającego przetarg oczekuje się wykonania zadania w terminie od dnia 1 kwietnia 2009r. do 15 października 2009r.

Roboty polegać będą na:

1. Przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 15 533.50 m2 wraz ze zmianą geometrii drogi poprzez wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni oraz zmiany przebiegu niwelety drogi,
2. Wykonaniu poboczy,
3. Wykonaniu rowów odwadniających,
4. Wykonaniu systemu odwodnienia nawierzchni jezdni (kraty ściekowe, przykanaliki, studnie chłonne, koryta ściekowe,
5. Wykonaniu chodników z kostki betonowej szarej na powierzchni 706.0 m2,
6. Wykonaniu wjazdów z kostki betonowej kolorowej na powierzchni 635.0 m2
7. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie korekta organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1206 O w miejscowości Rzymkowice.

Zobacz pełną treść ogłoszenia
Zmieniony ( 02.02.2009. )